Onion Hair Oil : Onion Oil,Sesame Oil, Ginger Oil, Argan Oil, Kalonji Black Seed Oil, WheatGerm Oil, Hibiscus Oil, Jasmine Oil, Lavender Oil, Tea Tree Oil